Close
Find your Coloplast country website

Hoved- og nøgletal

Download hoved- og nøgletal i Excel

 

Mio. DKK 2014/15 2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
           
Resultatopgørelse          
Omsætning 13.909 12.428
11.635
11.023
10.172
Forsknings- og udviklingsomkostninger -442 -390
-380
-342
-415
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 2.020 3.573
4.160
3.756
3.108
Driftsresultat før særlige poster 4.535 4.147
3.672
3.255
2.581
Særlige poster1) 3.000 1.000 0 0 0
Driftsresultat (EBIT) 1.535 3.147
3.672
3.255
2.581
Finansielle indtægter og omkostninger, netto -289 46
-46
-300
-124
Resultat før skat 1.245 3.191
3.625
2.954
2.456
Årets resultat 899 2.390
2.711
2.194
1.819
           
Omsætningsvækst          
Årlig vækst i omsætning, % 12 7
6
8
7
Stigningen fordeler sig således:          
Organisk vækst, % 7 9
7
6
6
Valuta, % 5 -2
-1
2
1
           
Balance          
Samlede aktiver 10.817 10.379
9.564
10.176
9.218
Investeret kapital 4.702 6.088
6.320
6.295
6.312
Egenkapital ultimo 4.706 6.283
6.769
6.042
4.478
           
Pengestrømme og investeringer          
Pengestrømme fra driften 3.337 3.149
3.136
2.649
2.205
Pengestrømme fra investeringer -468 -777
-159
-390
-954
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -583 -505
-409
-317
-230
Frie pengestrømme 2.869 2.372
2.977
2.259
1.251
Pengestrømme fra finansiering -2.963 -2.898
-3.430
-1.653
-1.461
           
Nøgletal          
Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid 9.303 8.741
8.143
7.624
7.328
Overskudsgrad, EBIT, % 11 25
32
30
25
Overskudsgrad før særlige poster, EBIT før særlige poster, % 33 33 32 30 25
Overskudsgrad, EBITDA, % 15 29
36
34
31
Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 62 60
58
52
41
Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 48 49
44
38
30
Egenkapitalforrentning, % 16 37
42
42
46
Egenkapitalandel, % 44 61
71
59
49
Indre værdi pr. frie aktie, kr.4) 22 30 32
29 21
           
Aktiedata          
Børskurs pr. aktie, kr.4) 473 494
314
242
161
Børskurs/indre værdi4) 22 17
10
9
8
Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk.4) 211 211
211
210
210
PE, price/earnings ratio 111 44
24
23
19
Udbytte pr. aktie, kr.3) 4) 12,5 11,5
10,0
4,0
2,8
Pay-out ratio, % 5) 82 77 78
38
32
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet4) 4 11
13
10
9
Frie pengestrømme pr. aktie4) 14 11
13
11
9
           
1) Særlige poster indeholder omkostninger forbundet med retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net.
2) For regnskabsårene 2014/15 og 2013/14 er nøgletallet før Særlige poster. Efter Særlige poster er ROIC før skat 28%/51% og ROIC efter skat 21%/38%.
3) For regnskabsåret 2014/15 er vist det foreslåede udbytte. 
4) For regnskabsår før 2012/13 er nøgletallet omregnet for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier i regnskabsåret 2012/13.
5) For regnskabsårene 2014/15 og 2013/14 er nøgletallet før Særlige poster. Efter Særlige poster er pay-out ratio 294%/101%
Nøgletallene er beregnet og anvendt i overensstemmelse med “Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2015”.
View desktop version