Close
Find your Coloplast country website

 

Internationellt COF Event i Göteborg, Sverige den 15 juni 2014

Säg vad du tycker om de ämnen som kommer att diskuteras under den interaktiva plenumsessionen. Alla röster räknas samman och används för att bestämma valet av ämnen.

Förstå ämnena

 

1. Känslan av att sticka ut som stomipatient

Studier visar att 70 % av de stomiopererade känner att de sticker ut (1). Denna workshop kommer att diskutera hur detta kan ha en negativ inverkan på en persons livskvalitet och vilka konsekvenser det har för att komma tillbaka till ett normalt liv.

 

2. Faktorer som påverkar förtroendet för stomibandaget

När det gäller stomibandage börjar allt med förtroende. Diskutera hur ett stomibandage kan ingjuta en känsla av trygghet och skapa förtroende, vilket låter patienten att leva det liv han/hon vill leva. Vilka faktorer skapar förtroende?

 

3. Förväntningar på den moderna patienten

De moderna patienterna blir mer kunniga och ansvarstagande för sitt hälsotillstånd, ser sig själva som experter på sina egna liv. Denna workshop diskuterar hur stomiterapeuter upplever och hanterar den moderna patienten. Vilka är behoven av utbildning och kommunikation, sett från både stomiterapeutens och patientens perspektiv?

 

4. Identifiera patientens behov genom en helhetssyn

Patienter är individer med speciella behov, som kan variera beroende på en mängd faktorer. Ta del av denna diskussion om hur stomiterapeuter holistiskt kan bedöma och förstå en patients behov och hur resultatet av vården bäst kan mätas.

 

5. Uppfylla kraven av att vara specialist inom stomivård

Specialistrollen inom stomivård förändras för att anpassas till de ökade kraven från samhället. Denna workshop diskuterar kraven och nya standards som stomiterapeuten måste ta hänsyn till i sin professionella utveckling.

 

6. Prioritering mellan kvalitet och kostnader av stomiprodukter

En ansträngd sjukvårdsbudget är en ständig begränsning av offentliga sjukvårdsresurser. Ta del av denna workshop och diskutera konsekvenserna av pris vs kvalitet, fast-track processer och generella minskade resurser. Hur kan stomiterapeuter påverka patienten och vården?

 

7. En stödjande överlämning från sjukhus till distriktsvård

Ineffektiv överlämning från sjukhus till distriktsvård kan resultera i minskad vårdkvalitet och öka antalet återremitteringar av patienter till sjukhusen. Denna workshop diskuterar hur man säkerställer ett väl strukturerat och systematiskt sätt att överlämna vården av patienter mellan enheter vilket ger en smidigare övergång och bättre vårdkvalitet.

 

8. Online teknologi – söka och få information

Antalet patienter som söker medicinsk information online ökar. Diskutera hur information online kan ge både bra information men även göra att patienterna blir överväldigade och felinformerade. Hur kan patienterna hjälpas och bli guidade genom denna djungel av information?

 

9. Användningen av telemedicin inom stomivård

Telemedicin ökar tack vare många fördelar. Dock anser vissa att telemedicin minskar relationen mellan stomiterapeut/patient. Workshopen utforskar för- och nackdelarna med telemedicin och diskussionen handlar om vård på avstånd.

 

10. Utforska rollen för stomiterapeut till patientcoach 

Patienterna blir mer självgående och tar mer och mer ansvar för sin egen vård. Diskutera hur stomiterapeut/patientförhållandet har utvecklats mot partnerskap, där patientens uppfattning av stomiterapeuten som coach har utvecklats. Vilka är effekterna av att stomiterapeuten blir hälsocoach?

 

1. Coloplast end-user survey July 2012. N = 707

Din röst räknas!

Rösta på maximalt 6 ämnen som du tycker är intressanta och relevanta. 
global

View desktop version

You are about to leave the Coloplast website.

Continue on the website ({url})