Close
Find your Coloplast country website

 

Mezinárodní setkání COF, Gothenburg, Švédsko, 15. června 2014

Využijte možnost vyjádřit se k výběru témat pro interaktivní otevřenou diskusi na tomto mezinárodním setkání. Všechny odevzdané hlasy budou sečteny a budou vybrána témata, která získala nejvíce hlasů.

Přehled možných témat

 

1. Stomici mívají pocit vyčlenění ze společnosti. Jak to ovlivňuje kvalitu jejich života?

Studie potvrzují, že 70% stomiků má pocit, že jsou díky své stomii vyčleněni ze společnosti (1).  Na tomto pracovním semináři chceme diskutovat o tom, jak negativně může takový pocit působit na kvalitu života stomika a jaké to může mít dopady na návrat k normálnímu naplňujícímu životu.

 

2. Faktory ovlivňující důvěru ve stomickou pomůcku

Všechno začíná důvěrou ve stomickou pomůcku. Zúčastněte se diskuse na téma, jak může stomická pomůcka podpořit pocit bezpečí a důvěry a tak umožnit stomikům žít život naplno. Jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují pocit důvěry člověka ve stomickou pomůcku?

 

3. Jaká jsou očekávání moderního pacienta?

Moderní pacient je mnohem více informovaný a chce být zodpovědný za svoje zdraví, protože se cítí být “odborníkem” na svůj život. Tento pracovní seminář se zabývá zkušenostmi stomických sester s takovými pacienty. Jaké jsou edukační a komunikační potřeby z pohledu sestry a z pohledu pacienta? 

 

4. Identifikace potřeb pacienta s využitím holistického přístupu

Každý pacient je osobnost s vlastními potřebami, které se různí na základě mnoha faktorů. Zapojte se do diskuse o tom, jak stomické sestry mohou využít holistický přístup při posouzení a pochopení potřeb pacienta a jak lze nejlépe změřit výsledek takové péče. 

 

5. Jak splnit požadavky na specializaci v oblasti stomické péče

Role specialistky v oblasti stomické péče se mění podle toho, jak se zvyšují nároky okolního prostředí. V rámci tohoto pracovního semináře budeme diskutovat požadavky a nové standardy, které musí specializovaná stomická sestra brát v úvahu, pokud chce na svém profesionálním rozvoji neustále pracovat. 

 

6. Jak stanovit prioritu mezi kvalitou stomické pomůcky a její cenou 

Snižování veřejných zdravotních rozpočtů limituje zdroje veřejné zdravotní péče. Zapojte se do diskuse o dopadech neustálého snižování zdrojů a důsledcích rozhodování mezi cenou a náklady a kvalitou pomůcek a péče. Jak můžou sestry ovlivnit péči a pacienta? 

 

7. Hladký přechod stomika z nemocnice do domácího prostředí 

Nezvládnutý přechod z nemocniční péče do domácího prostředí může vyústit ve sníženou kvalitu zdravotní péče a zvýšenou pravděpodobnost rehospitalizace pacienta. Na tomto pracovním semináři budeme diskutovat, jak systematicky připravit stomika na přechod do domácí péče a do péče praktického lékaře tak, aby takový přechod byl hladký a bezproblémový a poskytovaná péče byla lepší.

 

8. Online technologie – vyhledávání a přijímání informací

Stále více pacientů hledá informace týkající se zdraví na internetu. Zapojte se do diskuse o přínosu informací dostupných online, ale také o tom, jak může naopak přemíra informací pacienta zmást a dezinformovat. Jak pacientům pomoci orientovat se v této informační džungli?

 

9. Využití telemedicíny ve stomické péči

Telemedicína (konzultace po telefonu) se vyskytuje stále častěji, protože má mnoho výhod. Na druhé straně někteří si myslí, že telemedicína odosobňuje a ničí vztah mezi pacientem a sestrou. Tento pracovní seminář odhalí příznivou i negativní tvář telemedicíny a diskuse se zaměří na podstatné prvky v procesu ošetřovatelství na dálku.

 

10. Prozkoumání role stomické sestry jako “pacientského kouče”

Pacienti se stále více spoléhají na sebe a přebírají odpovědnost za své zdraví a péči. Zúčastněte se diskuse o tom, jak se vyvinul vztah sestry a pacienta v partnerství, kdy pacient chápe roli sestry spíše jako svého kouče. Jaké jsou dopady role sestry jako zdravotního kouče? 

 

1. Coloplast end-user survey July 2012. N = 707

Váš názor nás zajímá!

Prosím vyberte z nabídky maximálně 6 témat, která by pro Vás byla přínosem. 
global

View desktop version