Close
Find your Coloplast country website

Hoved- og nøgletal

 

Download hoved- og nøgletal (excelark)

Mio. DKK 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
2012/13
           
Resultatopgørelse          
Omsætning 15.528 14.681 13.909 12.428
11.635
Forsknings- og udviklingsomkostninger -574 -509 -442 -390
-380
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 5.635 4.624 2.020 3.573
4.160
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 5.024 4.846 4.535 4.147
3.672
Særlige poster1) 0 -750 -3.000 -1.000 0
Driftsresultat (EBIT) 5.024 4.096 1.535 3.147
3.672
Finansielle indtægter og omkostninger, netto -72 -13 -289 46
-46
Resultat før skat 4.950 4.082 1.245 3.191
3.625
Årets resultat 3.797 3.143 899 2.390
2.711
           
Omsætningsvækst          
Årlig vækst i omsætning, % 6 6 12 7
6
Stigningen fordeler sig således:          
Organisk vækst, % 7 7 7 9
7
Valuta, % -1 -1 5 -2
-1
Tilkøbte virksomheder, % 1 0 0 0 0
Andre forhold, % -1 0 0 0 0
           
Balance          
Samlede aktiver 12.050 11.007 10.817 10.379
9.564
Investeret kapital 7.977 5.551 4.702 6.088
6.320
Egenkapital ultimo 5.952 5.068 4.706 6.283
6.769
           
Pengestrømme og investeringer          
Pengestrømme fra driften 3.251 3.028 3.337 3.149
3.136
Pengestrømme fra investeringer -1.619 -603 -468 -777
-159
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -661 -627 -583 -505
-409
Frie pengestrømme 1.632 2.425 2.869 2.372
2.977
Pengestrømme fra finansiering -1.863 -2.868 -2.963 -2.898
-3.430
           
Nøgletal          
Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid 10.420 9.817 9.303 8.741
8.143
Overskudsgrad, EBIT, % 32 28 11 25
32
Overskudsgrad før særlige poster, EBIT før særlige poster, % 32 33 33 33 32
Overskudsgrad, EBITDA, % 36 31 15 29
36
Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 61 63 62 60
58
Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 47 49 48 49
44
Egenkapitalforrentning, % 77 69 16 37
42
Egenkapitalandel, % 49 46 44 61
71
Indre værdi pr. frie aktie, kr. 28 24 22 30 32
           
Aktiedata          
Børskurs pr. aktie, kr. 511 514 473 494
314
Børskurs/indre værdi 18 21 22 17
10
Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 212 212 211 211
211
PE, price/earnings ratio 29 29 111 44
24
Udbytte pr. aktie, kr.3) 15,0 13,5 12,5 11,5
10,0
Pay-out ratio, %4) 84 77 82 77 78
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 17,87 14,78 4,20 11,17
12,62
Frie pengestrømme pr. aktie 8 11 14 11
13
           
 

 

1) Særlige poster indeholder omkostninger forbundet med retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvarginale net.

 

2) For regnskabsårene 2016/17, 2015/16, 2014/15 og 2013/14 er nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er ROIC før skat 74%/80%/28%/51%og ROIC efter skat 57%/62%/21%/38%.

 

3) For regnskabsåret 2016/17 er vist det foreslåede udbytte.

 

4) For regnskabsårene 2015/16, 2014/15 og 2013/14 er nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er pay-out ratio 91%/294%/101%.

 

 
Nøgletallene er beregnet og anvendt i overensstemmelse med “Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

View desktop version