Close
Find your Coloplast country website

Hoved- og nøgletal

 

Download hoved- og nøgletal (Excel) 

Mio. DKK 2015/16 2014/15 2013/14
2012/13
2011/12
           
Resultatopgørelse          
Omsætning 14.681 13.909 12.428
11.635
11.023
Forsknings- og udviklingsomkostninger -509 -442 -390
-380
-342
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 4.624 2.020 3.573
4.160
3.756
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 4.846 4.535 4.147
3.672
3.255
Særlige poster1) -750 -3.000 -1.000 0 0
Driftsresultat (EBIT) 4.096 1.535 3.147
3.672
3.255
Finansielle indtægter og omkostninger, netto -13 -289 46
-46
-300
Resultat før skat 4.082 1.245 3.191
3.625
2.954
Årets resultat 3.143 899 2.390
2.711
2.194
           
Omsætningsvækst          
Årlig vækst i omsætning, % 6 12 7
6
8
Stigningen fordeler sig således:          
Organisk vækst, % 7 7 9
7
6
Valuta, % -1 5 -2
-1
2
           
Balance          
Samlede aktiver 11.007 10.817 10.379
9.564
10.176
Investeret kapital 5.551 4.702 6.088
6.320
6.295
Egenkapital ultimo 5.068 4.706 6.283
6.769
6.042
           
Pengestrømme og investeringer          
Pengestrømme fra driften 3.028 3.337 3.149
3.136
2.649
Pengestrømme fra investeringer -603 -468 -777
-159
-390
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -627 -583 -505
-409
-317
Frie pengestrømme 2.425 2.869 2.372
2.977
2.259
Pengestrømme fra finansiering -2.868 -2.963 -2.898
-3.430
-1.653
           
Nøgletal          
Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid 9.817 9.303 8.741
8.143
7.624
Overskudsgrad, EBIT, % 28 11 25
32
30
Overskudsgrad før særlige poster, EBIT før særlige poster, % 33 33 33 32 30
Overskudsgrad, EBITDA, % 31 15 29
36
34
Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 63 62 60
58
52
Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 49 48 49
44
38
Egenkapitalforrentning, % 69 16 37
42
42
Egenkapitalandel, % 46 44 61
71
59
Indre værdi pr. frie aktie, kr.4) 24 22 30 32
29
           
Aktiedata          
Børskurs pr. aktie, kr.4) 514 473 494
314
242
Børskurs/indre værdi4) 21 22 17
10
9
Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk.4) 212 211 211
211
210
PE, price/earnings ratio 29 111 44
24
23
Udbytte pr. aktie, kr.3)4) 13,5 12,5 11,5
10,0
4,0
Pay-out ratio, %5) 77 82 77 78
38
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet4) 15 4 11
13
10
Frie pengestrømme pr. aktie4) 11 14 11
13
11
           
1) Særlige poster indeholder omkostninger forbundet med retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net.
2) For regnskabsårene 2015/16, 2014/15 og 2013/14 er nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er ROIC før skat 80%/28%/51% og ROIC efter skat 62%/21%/38%.
3) For regnskabsåret 2015/16 er vist det foreslåede udbytte. 
4) For regnskabsår før 2012/13 er nøgletallet omregnet for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier i regnskabsåret 2012/13.
5) For regnskabsårene 2015/16, 2014/15 og 2013/14 er nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er pay-out ratio 91%/294%/101%
Nøgletallene er beregnet og anvendt i overensstemmelse med “Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2015”.
View desktop version