Close
Find your Coloplast country website

Hoved- og nøgletal

 

Download hoved- og nøgletal (excelark)

Mio. DKK 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
           
Resultatopgørelse          
Omsætning 16.449 15.528 14.681 13.909 12.428
Forsknings- og udviklingsomkostninger -640 -574 -509 -442 -390
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 5.716 5.635 4.624 2.020 3.573
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 5.091 5.024 4.846 4.535 4.147
Særlige poster1) 0 0 -750 -3.000 -1.000
Driftsresultat (EBIT) 5.091 5.024 4.096 1.535 3.147
Finansielle indtægter og omkostninger, netto -82 -72 -13 -289 46
Resultat før skat 5.009 4.950 4.082 1.245 3.191
Årets resultat 3.845 3.797 3.143 899 2.390
           
Omsætningsvækst          
Årlig vækst i omsætning, % 6 6 6 12 7
Stigningen fordeler sig således:          
Organisk vækst, % 8 7 7 7 9
Valuta, % -4 -1 -1 5 -2
Tilkøbte virksomheder, % 1 1 0 0 0
Andre forhold, % 1 -1 0 0 0
           
Balance          
Samlede aktiver 11.769 12.050 11.007 10.817 10.379
Investeret kapital 8.468 7.977 5.551 4.702 6.088
Egenkapital ultimo 6.418 5.952 5.068 4.706 6.283
           
Pengestrømme og investeringer          
Pengestrømme fra driften 4,361 3.251 3.028 3.337 3.149
Pengestrømme fra investeringer -947 -1.619 -603 -468 -777
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -616 -661 -627 -583 -505
Frie pengestrømme 3.414 1.632 2.425 2.869 2.372
Pengestrømme fra finansiering -3.430 -1.863 -2.868 -2.963 -2.898
           
Nøgletal          
Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid 11.155 10.420 9.817 9.303 8.741
Overskudsgrad, EBIT, % 31 32 28 11 25
Overskudsgrad før særlige poster, EBIT før særlige poster, % 31 32 33 33 33
Overskudsgrad, EBITDA, % 35 36 31 15 29
Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 57 61 63 62 60
Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 44 47 49 48 49
Egenkapitalforrentning, % 72 77 69 16 37
Egenkapitalandel, % 55 49 46 44 61
Indre værdi pr. frie aktie, kr. 30 28 24 22 30
           
Aktiedata          
Børskurs pr. aktie, kr. 657 511 514 473 494
Børskurs/indre værdi 22 18 21 22 17
Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 212 212 212 211 211
PE, price/earnings ratio 36 29 29 111 44
Udbytte pr. aktie, kr.3) 16.0 15,0 13,5 12,5 11,5
Pay-out ratio, %4) 88 84 77 82 77
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 18.10 17,87 14,78 4,20 11,17
Frie pengestrømme pr. aktie 16 8 11 14 11
           
 

 

1) Særlige poster indeholder omkostninger forbundet med retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvarginale net.

 

2) Nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er ROIC før skat 62%/74%/80%/28%/51% og ROIC efter skat 47%/57%/62%/21%/38%.

 

3) For regnskabsåret 2017/18 er vist det foreslåede udbytte. 

 

4) For regnskabsårene 2015/16, 2014/15 og 2013/14 er nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er pay-out ratio 91%/294%/101%.

 

 
Nøgletallene er beregnet og anvendt i overensstemmelse med “Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

View desktop version