Hoved- og nøgletal - Corporate
Close
Find your Coloplast country website

Hoved- og nøgletal

 

Download hoved- og nøgletal (excelark)

Mio. DKK 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
           
Resultatopgørelse          
Omsætning 17.939 16.449 15.528 14.681 13.909
Forsknings- og udviklingsomkostninger -692 -640 -574 -509 -442
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 5.807 5.716 5.635 4.624 2.020
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 5.556 5.091 5.024 4.846 4.535
Særlige poster1) -400 0 0 -750 -3.000
Driftsresultat (EBIT) 5.156 5.091 5.024 4.096 1.535
Finansielle indtægter og omkostninger, netto -128 -82 -72 -13 -289
Resultat før skat 5.028 5.009 4.950 4.082 1.245
Årets resultat 3.873 3.845 3.797 3.143 899
           
Omsætningsvækst          
Årlig vækst i omsætning, % 9 6 6 6 12
Stigningen fordeler sig således:          
Organisk vækst, % 8 8 7 7 7
Valuta, % 1 -4 -1 -1 5
Tilkøbte virksomheder, % 0 1 1 0 0
Andre forhold, % - 1 -1 0 0
           
Balance          
Samlede aktiver 12.732 11.769 12.050 11.007 10.817
Investeret kapital 8.748 8.468 7.977 5.551 4.702
Egenkapital ultimo 6.913 6.418 5.952 5.068 4.706
           
Pengestrømme og investeringer          
Pengestrømme fra driften 4.357 4,361 3.251 3.028 3.337
Pengestrømme fra investeringer -591 -947 -1.619 -603 -468
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -617 -616 -661 -627 -583
Frie pengestrømme 3.766 3.414 1.632 2.425 2.869
Pengestrømme fra finansiering -3.714 -3.430 -1.863 -2.868 -2.963
           
Nøgletal          
Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid 11.812 11.155 10.420 9.817 9.303
Overskudsgrad, EBIT, % 31 31 32 28 11
Overskudsgrad før særlige poster, EBIT før særlige poster, % 29 31 32 33 33
Overskudsgrad, EBITDA, % 32 35 36 31 15
Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 62 57 61 63 62
Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 48 44 47 49 48
Egenkapitalforrentning, % 65 72 77 69 16
Egenkapitalandel, % 54 55 49 46 44
Indre værdi pr. frie aktie, kr. 33 30 28 24 22
           
Aktiedata          
Børskurs pr. aktie, kr. 825 657 511 514 473
Børskurs/indre værdi 25 22 18 21 22
Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 212 212 212 212 211
PE, price/earnings ratio 45 36 29 29 111
Udbytte pr. aktie, kr.3) 17,0 16,0 15,0 13,5 12,5
Pay-out ratio, %4) 86 88 84 77 82
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 18,18 18,10 17,87 14,78 4,20
Frie pengestrømme pr. aktie 18 16 8 11 14
           
 

 

1) Særlige poster indeholder omkostninger forbundet med retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvarginale net.

 

2) Nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er ROIC før skat 60%/62%/74%/80%/28% og ROIC efter skat 46%/47%/57%/62%/21%.

 

3) For regnskabsåret 2018/19 er vist det foreslåede udbytte. 

 

4) For regnskabsårene 2018/19, 2015/16 og 2014/15 er nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er pay-out ratio 93%/91%/294%.

 

 
Nøgletallene er beregnet og anvendt i overensstemmelse med “Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

View desktop version