Privacy Notice - Danish - Corporate
Close
Find your Coloplast country website

Coloplasts globale databeskyttelseserklæring

Generelt 

Som led i sine globale forretningsaktiviteter, indsamler og bruger Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber ("Coloplast"), personoplysninger. Dette omfatter personoplysninger om Coloplasts medarbejdere, kunder, partnere, sundhedspersonale, slutbrugere, jobansøgere, personer, der handler på vegne af enhver af de førnævnte, og andre personer, der kontakter Coloplast. Coloplasts globale databeskyttelseserklæring gælder generelt for denne indsamling og brug af personoplysninger, men Coloplast kan udarbejde specifikke erklæringer for bestemte indsamlinger og anvendelser.

Formålet med denne side er at give dig – hvis du er en person, som Coloplast har oplysninger om – lettilgængelige oplysninger om Coloplasts indsamling og brug af dine personoplysninger. Ved at klikke på emnerne nedenfor finder du flere oplysninger om de forskellige aspekter af Coloplasts håndtering af personoplysninger:

 

1. Hvor indsamles oplysningerne? 

2. Hvad indsamles oplysningerne til?

3. Hvem håndterer oplysningerne? 

4. Hvor længe opbevares oplysningerne? 

5. Hvordan håndteres overførsel af oplysninger sikkert?

6. Hvad er dine rettigheder?

7. Sådan kontakter du os 

8. Opdateringer og juridiske oplysninger 

 

Hvor indsamles oplysningerne? 

Coloplast kan indsamle oplysninger om dig fra forskellige kilder.

 1. Oplysninger, som vi indsamler fra direkte interaktion med dig (f.eks. under møder eller via telefonopkald)
 2. Oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores websteder, udveksler e-mails med os, bruger vores onlineformularer og -tjenester, eller kontakter os på sociale medier og andre platforme
 3. Fra andre kilder (f.eks. hospitaler og sundhedsudbydere, der anmoder om produkter til dig)

Hvad indsamles oplysningerne til? 

Coloplast behandler personoplysninger til en række forskellige formål afhængigt af arten af det forhold, som vi har til dig. Se følgende eksempler som illustration:

 1. Vi behandler oplysninger om kontaktpersoner (f.eks. sundhedspersonale) fra vores kunder og partnere for at levere produkter og tjenester, for at overholde kvalitets- og sikkerhedskrav, og for at opretholde og forbedre vores tilbud.
 2. Vi behandler oplysninger om vores slutbrugere for at levere produkter (f.eks. når det kræves af et hospital), for at overholde kvalitets- og sikkerhedskrav, for at levere prøver eller tjenester til slutbrugere, og for at opretholde og forbedre vores tilbud.
 3. Vi behandler oplysninger om jobansøgere for at håndtere jobansøgninger, for at kommunikere om fremtidige jobmuligheder (hvis ansøgeren har accepteret at modtage oplysninger om fremtidige jobmuligheder), og for at opretholde og forbedre vores rekrutteringsprocesser.
 4. Vi behandler oplysninger om personer, der har tilmeldt sig modtagelse af nyhedsbreve og andre materialer for at levere materialerne og for at opretholde og forbedre vores tilbud.
 5. Vi behandler oplysninger om cookies for at levere skræddersyet annoncering på sociale medier.

Hvis du ønsker at anmode om, at vi tilvejebringer tjenester, produkter, nyhedsbreve og andre materialer eller ansøge om et job, skal vi bruge visse personoplysninger til at håndtere din anmodning. Du er ikke forpligtet til at tilvejebringe oplysningerne, men vi kan ikke håndtere din anmodning, hvis du undlader at gøre det.

Coloplast overholder gældende databeskyttelseslovgivning, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse (”GDPR”). I henhold til GDPR er retsgrundlaget for Coloplasts indsamling og brug af personoplysningerne til de ovennævnte formål, artikel 6, stk. 1, litra (b), (c) og (f), for nr. 1, artikel 9, stk. 2, litra (a) og (i) for nr. 2, og artikel 6, stk. 1, litra (b) og (f) for nr. 3 og 4. Vi bruger dine oplysninger til at opretholde og forbedre vores tilbud og processer ved at teste, analysere og udarbejde rapporter, statistikker og markedsundersøgelser for at eliminere tekniske fejl og for at forfølge vores legitime interesser i at opretholde og forbedre kvaliteten af din brugeroplevelse såvel som vores produkter, tjenester og forretning.

Coloplast beskytter dine personoplysninger og vil kun tillade, at de bliver brugt til de nævnte formål. Coloplast sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter eller sender dem på lignende måde til tredjeparter til deres udnyttelse. Coloplast benytter sig ikke af automatiske afgørelser, såsom profilering, som vil påvirke dig som person.

Hvem håndterer oplysningerne? 

Modtagerne af dine personoplysninger er de medarbejdere hos Coloplast, der er ansvarlige for at håndtere oplysningerne til det specifikke pågældende formål. Alle personoplysninger håndteres og deles kun i nødvendigt omfang. I nogle tilfælde opbevares eller håndteres oplysningerne af tredjepartsdatabehandlere, som hjælper Coloplast med en bestemt tjeneste, såsom hosting- og IT-tjenesteudbydere, rekrutteringsvirksomheder (i tilfælde af jobansøgere) og logistikvirksomheder (hvis de har brug for dine oplysninger til at distribuere produkter eller andre materialer til dig). Tredjepartsdatabehandlerne behandler kun oplysningerne i overensstemmelse med Coloplasts instrukser og til Coloplasts formål. De deler ikke oplysningerne med andre, og de sletter oplysningerne, når deres opgaver er afsluttet.

Hvis offentlige myndigheder anmoder om adgang til dine oplysninger, foretager vi en juridisk vurdering af anmodningen, og hvis gældende lovgivning kræver, at vi videregiver oplysningerne, vil vi efterkomme anmodningen. Du vil blive underrettet i overensstemmelse med gældende lovgivning i tilfælde af en sådan videregivelse af dine oplysninger.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne? 

Coloplast opbevarer oplysninger, så længe de er relevante til det eller de formål, hvortil de bruges, medmindre gældende lovgivning kræver, at vi opbevarer dem i længere tid. Se følgende eksempler som illustration:

 1. Hvis dine oplysninger bruges til at levere produkter eller tjenester til dig, vil vi generelt opbevare oplysningerne indtil ti år efter den sidste levering, medmindre gældende lovgivning kræver, at vi sletter dem tidligere eller opbevarer dem i længere tid.
 2. Hvis dine oplysninger bruges til at håndtere jobansøgninger, opbevarer vi ikke oplysningerne længere end seks måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen, medmindre du har accepteret at modtage oplysninger om fremtidige jobmuligheder eller gældende lovgivning kræver, at vi opbevarer dem i længere tid.
 3. Hvis dine oplysninger bruges til at sende dig nyhedsbreve eller andre materialer på grundlag af dit samtykke, opbevarer vi oplysningerne, indtil du trækker samtykket tilbage.

Hvordan håndteres overførsel af oplysninger sikkert? 

Coloplast og dets hostingudbydere opretholder servere rundt om i verden, og dine oplysninger kan behandles på servere, der er beliggende uden for det land, hvor du bor. Databeskyttelseslove varierer mellem lande, hvor nogle yder mere beskyttelse end andre. Uanset hvor dine oplysninger behandles, anvender vi de samme beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i denne politik. Coloplast har vedtaget bindende virksomhedsregler i henhold til artikel 47 i GDPR for at beskytte personoplysninger i Coloplast-koncernen, og vi anvender også andre retlige rammer, såsom standard databeskyttelsesbestemmelser vedtaget af EU-Kommissionen eller EU-USA Privacy Shield, når det kræves i vores samarbejde med tredjepartsdatabehandlere.

 

Hvad er dine rettigheder? 

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse har du følgende rettigheder for så vidt angår de oplysninger, som vi behandler om dig:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at berigtige eventuelle ukorrekte oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til sletning
  I visse situationer har du ret til at få dine oplysninger slettet før det generelle tidspunkt for sletning i henhold til vores opbevaringsregler.
 • Ret til at begrænse behandling
  I visse situationer har du ret til at begrænse vores behandling af dine oplysninger. I sådanne tilfælde har vi kun ret til – udover opbevaring – at behandle sådanne oplysninger med henblik på håndtering af retskrav, for at beskytte en anden fysisk persons rettigheder eller af hensyn til væsentlig offentlig interesse.
 • Ret til at tilbagetrække samtykke
  I visse situationer kan Coloplast indsamle og bruge dine personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige samtykke. Hvis dette er tilfældet, har du modtaget en specifik skriftlig meddelelse fra Coloplast, der indeholder yderligere oplysninger. Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække ethvert sådant samtykke, og Coloplast vil derefter ophøre med at bruge sådanne personoplysninger.
 • Ret til indsigelse
  I visse situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.
 • Ret til dataportabilitet
  I visse situationer har du ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt format og få dem overført til en tredjepart efter din anmodning herom.

Hvis du ønsker at udøve enhver af disse rettigheder, bedes du sende en e-mail til privacyrequests@coloplast.com. For andre forespørgsler eller spørgsmål vedrørende vores brug af dine oplysninger, henvises til afsnittet Sådan kontakter du os nedenfor.

I tilfælde af, at du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klager til Coloplasts databeskyttelsesrådgiver. Du har også ret til at indgive klager til den relevante tilsynsmyndighed. I Danmark er den relevante myndighed Datatilsynet. Du kan læse mere på det officielle websted, hvor du også kan få adgang til vejledningen om registreredes rettigheder.

 

Sådan kontakter du os 

Coloplast-virksomhederne, der bruger dine oplysninger, er dataansvarlige. Klik her for at finde kontaktoplysninger for Coloplast-virksomhederne i de forskellige lande. Coloplast A/S fungerer som repræsentant for alle Coloplast-virksomheder, der skal udpege en repræsentant i medfør af artikel 27 i GDPR.

Coloplast har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for sin koncern. Forespørgsler til databeskyttelsesrådgiveren skal rettes til:

E-mail: dataprotectionoffice@coloplast.com

Coloplast A/S

Holtedam 1, 3050 Humlebæk

Danmark

Attn: Databeskyttelsesrådgiver

 

Opdateringer og juridiske oplysninger 

Coloplast forbeholder sig ret til at foretage ændringer til denne databeskyttelseserklæring. Disse ændringer træder omgående i kraft ved offentliggørelse. Datoen for sidste revidering af den aktuelle erklæring vil være angivet nederst på denne side.

Denne databeskyttelseserklæring skal, med undtagelse af obligatorisk lokal lovgivning, reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning og være underlagt de danske domstoles jurisdiktion.

 

Version: 25. maj 2018

View desktop version