Close
Find your Coloplast country website

Coloplasts globale databeskyttelseserklæring

Generelt 

Som led i sine globale forretningsaktiviteter, indsamler og bruger Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark, og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber (“Coloplast”), personoplysninger. Ønsker du oplysninger om det Coloplast-selskab, der er ansvarlig for indsamling og behandling i dit land, bedes du henvende dig via kontaktoplysningerne nedenfor (Sådan kontakter du os).

Coloplasts indsamling og anvendelse af personoplysninger dækker oplysninger om Coloplasts medarbejdere, kunder, partnere, sundhedspersoner, slutbrugere, jobansøgere, personer, der handler på vegne af enhver af de førnævnte, og andre personer, der kontakter Coloplast. Coloplasts globale databeskyttelseserklæring gælder generelt for denne indsamling og brug af personoplysninger, men Coloplast kan udarbejde specifikke erklæringer for bestemte indsamlinger og anvendelser. Coloplast overholder gældende databeskyttelseslovgivning, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”).

Formålet med denne side er at give dig – hvis du er en person, som Coloplast har oplysninger om – lettilgængelige oplysninger om Coloplasts indsamling og brug af dine personoplysninger. Ved at klikke på emnerne nedenfor finder du flere oplysninger om de forskellige aspekter af Coloplasts håndtering af personoplysninger:

Hvor indsamles oplysningerne?
Close

Hvor indsamles oplysningerne?

Coloplast kan indsamle oplysninger om dig fra forskellige kilder.

  1. Oplysninger, som vi indsamler fra direkte interaktion med dig (f.eks. under møder eller via telefonopkald).
  2. Oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores websteder, udveksler e-mails med os, bruger vores onlineformularer og -tjenester, eller kontakter os på sociale medier og andre platforme
  3. Fra andre kilder (f.eks. hospitaler og sundhedsudbydere, der anmoder om produkter til dig).
Close
Hvordan behandler vi med oplysningerne?
Close

Hvordan behandler vi med oplysningerne?

Coloplast behandler personoplysninger til en række forskellige formål afhængigt af arten af det forhold, som vi har til dig. Se følgende eksempler som illustration:

Type af forhold Til hvilke(t) formål indsamler og anvender vi oplysningerne om dig? På hvilket juridisk grundlag behandler vi disse oplysninger?  I hvor lang tid beholder vi disse oplysninger? 
Kontaktpersoner hos vores kunder og forretningspartnere (f.eks. sundhedspersoner)    Til at kommunikere og udveksle produkter og tjenesteydelser med vores kunder og partnere. For at overholde kontraktmæssige forpligtelser og for at forfølge vores legitime interesse i at kommunikere med kunder og partnere, jf. artikel 6(1)(b) og (f) i GDPR. Så længe vi har et aktivt forhold med kontaktpersonen. Et forhold anses for aktivt i fem år efter den sidste interaktion med kontakten (f.eks. opkald, ordrer, e-mails, breve, begivenheder). Data om transaktioner opbevares i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning. 
Til at opretholde og forbedre vores tilbud. For at forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores servicer og tilbud, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR.
Til at overholde kvalitets- og sikkerhedskrav (i tilfælde af rapporterede hændelser). For at overholde juridiske forpligtelser og sikre høj standard i produktkvaliteten og -sikkerheden, jf. artikel 6(1)(c) og 9(2)(i) i GDPR. Så længe det er påkrævet i henhold til gældende kvalitets- og sikkerhedsregler og krav. I henhold til den nuværende EU-forordning om medicinsk udstyr sletter vi oplysninger om klager og hændelser 10 år efter det pågældende produkt er ophørt på markedet (dvs. mindst 10 år efter Coloplast er ophørt med at sælge produktet). Ved implantabelt udstyr er perioden på 15 år.
Brugere af vores produkter
     

Til at levere produkter og tjenesteydelser

For at overholde kontraktmæssige forpligtelser og på grundlag af samtykke, jf. artikel 6(1)(a), 6(1)(b) og 9(2)(a) i GDPR.

Data om transaktioner opbevares til dokumentations-
formål i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning, f.eks. lovgivning inden for bogholderi, moms eller begrænsning af handlinger. Data vedrørende sundhedsoplysn-
inger vil blive behandlet så længe brugerens samtykke er gældende. Brugere vil blive bedt om at forny deres samtykke regelmæssigt (typisk med 3-5 års mellemrum). Data vil blive slettet, hvis en bruger tilbagetrækker sit samtykke eller ikke fornyer sit samtykke ved anmodning herom.

Til at yde support og til kundeprogrammer

For at overholde kontraktmæssige forpligtelser og på grundlag af samtykke, jf. artikel 6(1)(a), 6(1)(b) og 9(2)(a) i GDPR.
Så længe samtykket fra brugeren er gældende. Brugere vil blive bedt om at forny deres samtykke regelmæssigt (typisk med 3-5 års mellemrum). Data vil blive slettet, hvis en bruger tilbagetrækker sit samtykke eller ikke fornyer sit samtykke ved anmodning herom.

Til at opretholde og forbedre vores tilbud.

På grundlag af samtykket, jf. artikel 6(1)(a) og 9(2)(a) i GDPR. Så længe samtykket fra brugeren er gældende. Brugere vil blive bedt om at forny deres samtykke regelmæssigt (typisk med 3-5 års mellemrum). Data vil blive slettet, hvis en bruger tilbagetrækker sit samtykke eller ikke fornyer sit samtykke ved anmodning herom. 

Til at overholde kvalitets- og sikkerhedskrav (i tilfælde af rapporterede hændelser).

For at overholde juridiske forpligtelser og sikre høj standard i produktkvaliteten og -sikkerheden, jf. artikel 6(1)(c) og 9(2)(i) i GDPR. Så længe det er påkrævet i henhold til gældende kvalitets- og sikkerhedsregler og krav. I henhold til den nuværende EU-forordning om medicinsk udstyr sletter vi oplysninger om klager og hændelser 10 år efter det pågældende produkt er ophørt på markedet (dvs. mindst 10 år efter Coloplast er ophørt med at sælge produktet). Ved implantabelt udstyr er perioden på 15 år.
 Jobansøgere   Til at håndtere jobansøgninger. For at evaluere ansøgningen, og, hvis det er relevant, træffe yderligere foranstaltninger for at indgå en ansættelsesaftale, jf. artikel 6(1)(b) i GDPR. For yderligere oplysninger henvises til vores databeskyttelseser-
klæring for rekruttering
.  

Til at vedligeholde og forbedre vores rekruttering-
sprocesser.

For at forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores rekruttering-
sprocesser, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR.

 

For at kommunikere om fremtidige jobtilbud. På grundlag af samtykke fra ansøgere, der har tilmeldt sig oplysninger om fremtidige jobtilbud, jf. artikel 6(1)(a) i GDPR.
Modtagere af nyhedsbreve og markedsførings-
materialer 
Til at levere nyhedsbreve og markedsførings-
materialer (brochurer osv.).
For at overholde kontraktmæssige forpligtelser og for at forfølge vores legitime interesse i at kommunikere med modtagere, jf. artikel 6(1)(b) og (f) i GDPR – og hvor der er indhentet samtykke til at sende nyhedsbreve – artikel 6(1)(a) i GDPR. Så længe modtageren er tilmeldt til at modtage materialer. Data vil blive slettet, hvis en modtager framelder sig. 
Til at opretholde og forbedre vores tilbud. For at forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores servicer og tilbud, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR.
Besøgende på sociale mediers platforme

Til at markedsføre Coloplast produkter og tjenesteydelser og til at kommunikere med nuværende og potentielle kunder. Dette inkluderer sporing og analyse af trafik på vores sociale medier (statistikcookies) og at tilvejebringe

tilpasset og målrettet annoncering (markedsførings-
cookies). 
På grundlag af dit samtykke til anvendelse af det pågældende sociale medies platform og til anbringelsen af cookies, jf. artikel 6(1)(a) i GDPR, og for at forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores tjenesteydelser og tilbud, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR. Opslag, kommentarer eller likes på vores sociale mediers platforme vil blive slettet, hvis du beslutter at slette dem fra din profil. Statistiske data indeholder ikke personoplysninger. Du kan dog frit slette cookies på din enhed, herunder statistik- og markedsførings-
cookies, hvilket betyder, at vi ikke længere vil kunne indsamle data gennem disse cookies. For yderligere oplysninger om opbevaring af cookies og vejledning om, hvordan man sletter cookies, henvises til vores cookiepolitik, der er tilgængelig her. For yderligere oplysninger om behandling af dine personoplysninger på sociale mediers platformene, henvises til de sociale mediers databeskyttelseser-
klæringer.
Besøgende på hjemmesider     Til at aktivere hjemmesidens funktionalitet (nødvendige cookies). På grundlag af samtykke til cookies fra hjemmesidens besøgende, jf. artikel 6(1)(a) i GDPRog for at forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores tjenesteydelser og tilbud, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR. Se samtykkemulighe-
der og -oplysninger i cookieerklæringen.   
Se oplysninger for hver type cookie i cookieerklæringen   
Til at tillade brugen af de besøgendes præferencer (præference-
cookies)
Til at spore og analysere trafik på hjemmesider og sociale medier (statistikcookies).
Til at tilvejebringe tilpasset og målrettet annoncering (markedsførings-
cookies).

Hvis du ønsker at anmode om, at vi tilvejebringer tjenester, produkter, nyhedsbreve og andre materialer eller ansøge om et job, skal vi bruge visse personoplysninger til at håndtere din anmodning. Du er ikke forpligtet til at afgive oplysningerne, men vi kan ikke håndtere din anmodning, hvis du undlader at gøre det.

Coloplast beskytter dine personoplysninger og vil kun tillade, at de bliver brugt til de nævnte formål. Coloplast sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter eller sender dem på lignende måde til tredjeparter til deres udnyttelse. Coloplast benytter sig ikke af automatiske afgørelser, såsom profilering, som vil påvirke dig som person.

Close
Hvem håndterer oplysningerne?
Close

Hvem håndterer oplysningerne?

Coloplast er ansvarlig for at håndtere dine personoplysninger til de specifikke formål nævnt ovenfor. Alle personoplysninger håndteres kun på i nødvendigt omfang. I nogle tilfælde opbevares eller håndteres oplysningerne af tredjepartsdatabehandlere, som hjælper Coloplast med en bestemt tjeneste, såsom hosting- og IT-tjenesteudbydere, rekrutteringsvirksomheder (i tilfælde af jobansøgere). Tredjepartsdatabehandlerne behandler kun oplysningerne i overensstemmelse med Coloplasts anvisninger og til Coloplasts formål. De deler ikke oplysningerne med andre, og de sletter oplysningerne, når deres opgaver er afsluttet.

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepartsdataansvarlige for at opfylde vores juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser. Dette inkluderer overførsel af oplysninger til:

  1. logistikfirmaer, når oplysningerne er nødvendige for at distribuere produkter.
  2. lokale myndigheder, når refundering, gebyrer, sponsorater eller tilskud (f.eks. til sundhedspersoner) skal rapporteres.
  3. betalere (hospitaler, forsikringsselskaber, offentlige instanser og lignende parter, der betaler for sundhedspleje), når oplysninger er påkrævet af betaleren til at dække omkostningerne for sundhedsbehandlinger.

Hvis offentlige myndigheder anmoder om adgang til dine oplysninger, foretager vi en juridisk vurdering af anmodningen, og hvis gældende lovgivning kræver, at vi videregiver oplysningerne, vil vi efterkomme anmodningen. Du vil blive underrettet i overensstemmelse med gældende lovgivning i tilfælde af en sådan videregivelse af dine oplysninger.

Close
Hvordan håndteres overførsel af oplysninger sikkert?
Close

Hvordan håndteres overførsel af oplysninger sikkert?

Coloplast og dets hostingudbydere opretholder servere rundt om i verden, og dine oplysninger kan behandles på servere, der er beliggende uden for det land, hvor du bor. Databeskyttelseslove varierer mellem lande, hvor nogle yder mere beskyttelse end andre. Uanset hvor dine oplysninger behandles, anvender vi de samme beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i denne politik. Et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau sikres ved anvendelse af de standardkontraktbestemmelser vedrørende databeskyttelse, der er vedtaget af EU, eller en EU-godkendt certificeringsmekanisme for databeskyttelse, hvor det er påkrævet. For yderligere oplysninger om dette henvises der til Coloplasts databeskyttelsesrådgiver (oplysninger nedenfor).

Close
Hvad er dine rettigheder?
Close

Hvad er dine rettigheder?

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) har du følgende rettigheder for så vidt angår de oplysninger, som vi behandler om dig:

• Ret til indsigt

You are entitled to get access to the data we are processing about you.

• Ret til berigtigelse

Du har ret til at berigtige eventuelle unøjagtige oplysninger, som vi behandler om dig.

• Ret til sletning

I visse situationer har du ret til at få dine oplysninger slettet før det generelle tidspunkt for sletning i henhold til vores opbevaringsregler.

• Ret til at begrænse behandling

I visse situationer har du ret til at begrænse vores behandling af dine oplysninger. I sådanne tilfælde har vi kun ret til – udover opbevaring – at behandle sådanne oplysninger med henblik på håndtering af retskrav, for at beskytte en anden fysisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtig offentlig interesse.

• Ret til at tilbagetrække samtykke

I visse situationer kan Coloplast indsamle og bruge dine personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige samtykke. Hvis dette er tilfældet, har du modtaget en specifik skriftlig meddelelse fra Coloplast, der indeholder yderligere oplysninger. Du har ret til at tilbagetrække ethvert sådant samtykke til enhver tid, og Coloplast vil derefter ophøre med at bruge sådanne personoplysninger.

• Ret til indsigelse

I visse situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

• Ret til dataportabilitet

I visse situationer har du ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt format og få dem overført til en tredjepart efter din anmodning herom.

Hvis du ønsker at udøve enhver af disse rettigheder, bedes du sende en e-mail til privacyrequests@coloplast.com. For andre forespørgsler eller spørgsmål vedrørende vores brug af dine oplysninger, henvises til afsnittet Sådan kontakter du os nedenfor.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klager til Coloplasts databeskyttelsesrådgiver. Du har også ret til at indgive klager til den relevante tilsynsmyndighed. I Danmark er den relevante myndighed Datatilsynet. Du kan læse mere på det officielle websted, hvor du også kan få adgang til vejledningen om registreredes rettigheder. Du kan tilgå en komplet liste over de europæiske tilsynsmyndigheder her.

Close
Sociale medier
Close

Sociale medier

Coloplast og de individuelle sociale medier er fælles dataansvarlige vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Coloplast følger retningslinjerne fra de europæiske tilsynsmyndigheder vedrørende fælles dataansvarlighed, og Coloplast tilstræber at sikre, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger vores sites på de sociale medier. Denne meddelelse er et supplement til den generelle databeskyttelseserklæring udsendt af de enkelte sociale medier. Både Facebook og LinkedIn har offentliggjort et appendiks om den fælles dataansvarlighed, som du kan gå til ved at klikke her (Facebook eller LinkedIn).

Hvordan behandler vi dine personoplysninger gennem sociale medier?

Coloplast anvender dine personoplysninger, såsom adfærd (f.eks. baseret på dine likes, kommentarer eller besøg) eller andre oplysninger, der er tilgængelige på de sociale medier, til at forbedre og beskytte vores produkter og tjenesteydelser og til at udføre forskningsaktiviteter og -statistikker. Coloplast behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at kunne forbedre vores produkter og tjenesteydelser, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR.

De sociale medier indsamler statistiske data om de besøgendes adfærd til deres egne formål gennem cookies og pixels på din enhed, når du besøger siderne. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, der forbliver aktiv i en vis periode, medmindre den slettes før udløb af perioden. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af personoplysninger i deres databeskyttelseserklæringer (Facebook eller LinkedIn) og cookiepolitikker (Facebook eller LinkedIn).

Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Coloplast vil på intet tidspunkt videregive dine personoplysninger indsamlet via sociale medier til tredjeparter.

De sociale medier kan dele dine personoplysninger internt imellem deres datterselskaber og eksternt imellem deres partnere ved at anvende analytiske services, annoncører, andre personer, undersøgelsespartnere og forskere og akademikere. Sådanne overførsler kan inkludere overførsler til lande uden for EU. For yderligere oplysninger henvises til de sociale mediers betingelser og vilkår samt databeskyttelsespolitikker, der er linket til ovenfor.

Hvordan udøver jeg mine rettigheder over for sociale medier?

De sociale mediers generelle opbygning kræver, at du skal kontakte det pågældende sociale medie, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Det er fordi, kun de sociale medier, rent funktionsmæssigt, er i stand til at foretage de nødvendige foranstaltninger for at imødekomme de fleste af dine anmodninger. Hvis du mener, at Coloplast er i stand til at imødekomme din anmodning, er du imidlertid velkommen til at kontakte os.

Hvis du er Facebook-bruger, kan du udøve dine rettigheder ved at ændre dine privatindstillinger (link) eller konfigurere dine præferencer (link) for at have indflydelse på, hvordan dine personoplysninger vil blive indsamlet og behandlet, når du besøger og bruger Facebook. Hvis du er LinkedIn-bruger, kan du klikke her (link) for at ændre dine indstillinger eller her (link) for at udøve dine rettigheder.

Close
Sådan kontakter du os
Close

Sådan kontakter du os

Coloplast-selskaberne, der bruger dine oplysninger, er dataansvarlige. Klik her for at finde kontaktoplysninger for Coloplast-selskaberne i de forskellige lande. Coloplast A/S fungerer som repræsentant for alle Coloplast-selskaberne, der skal udpege en repræsentant i medfør af artikel 27 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Coloplast har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for sin koncern. Forespørgsler til databeskyttelsesrådgiveren skal rettes til:

E-mail: E-mail: dataprotectionoffice@coloplast.com

Coloplast A/S

Holtedam 1, 3050 Humlebæk

Danmark

Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Close
Opdateringer og juridiske oplysninger
Close

Opdateringer og juridiske oplysninger

Coloplast forbeholder sig ret til at foretage ændringer til denne databeskyttelseserklæring. Disse ændringer træder omgående i kraft ved offentliggørelse. Datoen for sidste revidering af den aktuelle erklæring vil være angivet nederst på denne side.

Denne databeskyttelseserklæring skal, med undtagelse af obligatorisk lokal lovgivning, reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning og være underlagt de danske domstoles jurisdiktion.

Version: 12. februar 2021

Close
View desktop version