Close
Find your Coloplast country website

Coloplast globális adatvédelmi nyilatkozat

Általános 

Globális üzleti tevékenysége során a Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánia és annak társult vállalkozásai és leányvállalatai („Coloplast”) személyes adatokat gyűjtenek és használnak. Ez kiterjed a Coloplast alkalmazottai, ügyfelei, partnerei, egészségügyi szakemberei, végfelhasználói, állásra pályázói, az előbbiek nevében eljáró személyek és a Coloplasttal jogviszonyban álló más személyek személyes adataira. A Coloplast globális adatvédelmi nyilatkozata általánosságban a személyes adatok ezen gyűjtésére és használatára vonatkozik, de a Coloplast tehet különleges nyilatkozatokat egyes meghatározott gyűjtésre és használatra.

A jelen oldal célja - amennyiben Önről a Coloplastnak adatai vannak -, hogy könnyen hozzáférhető információkat biztosítson személyes adatainak a Coloplast általi gyűjtéséről és használatáról. A lenti témákra kattintva további információkat kaphat a Coloplast személyes adatkezelésének különböző szempontjairól:

1. Hol gyűjtjük az adatokat?

2. Miért gyűjtjük az adatokat?

3. Ki kezeli az adatokat?

4. Mennyi ideig tárolják az adatokat?

5. Hogy kezelik biztonságosan az adatok továbbítását?

6. Mik az Ön jogai?

7. Hogyan lépjen kapcsolatba velünk?

8.  Frissítések és jogi információk

Hol gyűjtjük az adatokat?

A Coloplast különböző forrásokból gyűjthet adatokat Önről.

1. Az Önnel való közvetlen kapcsolatból gyűjtött adatok (pl. találkozók vagy telefonhívások során) 

2. Adatok, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor meglátogatja oldalainkat, emaileket vált velünk, használja az online formanyomtatványainkat és szolgáltatásainkat, vagy kapcsolatba lép velünk a közösségi médián vagy más platformokon

3. Más forrásokból (pl. kórházak és egészségügyi szolgáltatók, amelyek termékeket kérnek az Ön számára)

Miért gyűjtjük az adatokat?

A Coloplast számos célból kezel személyes adatokat, az Önnel fennálló kapcsolatunk jellegétől függően. Szemléltetésként lásd a következő példákat:

1. Termékek és szolgáltatások nyújtása érdekében ügyfeleink és partnereink kapcsolattartóinak (pl. egészségügyi szakemberek) adatait kezeljük, hogy megfeleljünk a minőségi és biztonsági követelményeknek, valamint hogy fenntartsuk és javítani tudjuk kínálatunkat.

2.Végfelhasználóink adatait kezeljük, hogy termékeket szállíthassunk (pl. amikor egy kórház igényli azokat), hogy megfeleljünk a minőségi és biztonsági követelményeknek, hogy mintákat és szolgáltatásokat biztosíthassunk a végfelhasználóknak, és hogy fenntartsuk és javítani tudjuk kínálatunkat.

3. Állásra pályázók adatait kezeljük, hogy az álláspályázatokat bonyolíthassuk, hogy értesítést küldhessünk a jövőbeli állásajánlatokról (amennyiben a pályázó feliratkozott a jövőbeli ajánlatokra), és hogy fenntartsuk és javítani tudjuk toborzási eljárásainkat.

4.Olyan személyek adatait kezeljük, akik feliratkoztak hírleveleinkre és más anyagokra, hogy ezeket leszállíthassuk, és hogy fenntartsuk és javítani tudjuk kínálatunkat 

5. Süti információkat azért kezelünk, hogy személyre szabott hirdetéseket nyújthassunk a közösségi médiában..

Ha Ön szolgáltatásainkat, termékeinket, hírleveleinket vagy más anyagainkat kéri, vagy állásra jelentkezik, bizonyos személyes adatokra van szükségünk, hogy kérését teljesíthessük. Ön nem köteles megadni az adatokat, de ha megtagadja, nem tudjuk kérését teljesíteni.

A Coloplast megfelel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak, beleértve az EU Általános Adatvédelmi Rendeletét (General Data Protection Regulation, „GDPR”)

A GDPR szerint a Coloplast jogalapja a személyes adatok fenti célokra történő gyűjtésére és használatára a 6. cikk (1) bekezdés b), c) és f) pontjai az 1., a 9. cikk (2) bekezdés a) és i) pontjai a 2., és a 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontjai a 3. és 4. vonatkozásában. Személyes adatait arra használjuk, hogy teszteléssel, értékeléssel és jelentések készítésével, statisztikákkal és piackutatással fenntartsuk és fejlesszük kínálatunkat és eljárásainkat annak érdekében, hogy megszüntessük a műszaki hibákat, és hogy jogos érdekeinknek megfelelően javítsuk az Ön felhasználói élményét, valamint termékeinket, szolgáltatásainkat és üzletünket.

A Coloplast védi az Ön személyes adatait és csak a fent említett célokra engedi azok használatát. A Coloplast nem adja el az Ön személyes adatait harmadik feleknek vagy küldi meg hasonló módon harmadik feleknek, hogy azok felhasználhassák. A Coloplast nem használ automatizált döntéshozatalt, úgymint profilalkotást, amely Önre mint személyre hatással lehet.

Ki kezeli az adatokat?

Személyes adatait azok a Coloplast alkalmazottak kapják, akik a szóban forgó konkrét cél érdekében felelősek az adatok kezeléséért. Minden személyes adatot csak a szükséges mértékben kezeljük. Bizonyos esetekben az adatokat azok a harmadik fél adatfeldolgozók tárolják és kezelik, amelyek a megadott szolgáltatásokban segítenek a Coloplastnak, úgymint a hosting és IT szolgáltatók, felvevő cégek (munkakeresők esetében) és logisztikai cégek (amelyek számára szükségesek az Ön adatai termékek vagy más anyagok Önnek való eljuttatásához). A harmadik fél adatfeldolgozók csak a Coloplast utasításaival összhangban és a Coloplast céljaira kezelik az adatokat. Nem osztják meg az adatokat másokkal, és törlik azokat, amikor feladataikat teljesítették.

Ha hatósági szervek kérnek hozzáférést az Ön adataihoz, a kérést jogilag értékeljük, és ha alkalmazandó jogszabály kötelez minket az adatok felfedésére, teljesítjük a kérést. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően értesítjük Önt adatainak minden közléséről.

Mennyi ideig tárolják az adatokat?

A Coloplast az adatokat addig tárolja, amíg az szükséges a felhasználási cél(ok) érdekében, kivéve ha alkalmazandó jogszabály kötelez arra, hogy azokat hosszabb ideig megtartsuk. Szemléltetésként lásd a következő példákat:

1.Amikor az adatait arra használjuk, hogy Önnek termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtsunk, az adatokat általánosan az utolsó leszállítást követő tíz évig őrizzük meg, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabály arra kötelez minket, hogy azokat hamarabb töröljük vagy hosszabb ideig tároljuk.

2.Amikor az adatait álláspályázatokhoz használjuk, az adatokat a pályáztatási folyamat vége után legfeljebb hat hónapig őrizzük meg, kivéve, ha a jövőbeli ajánlatokra vonatkozó információt kért, vagy ha alkalmazandó jogszabály arra kötelez minket, hogy azokat hosszabb ideig tároljuk.

3. Amikor adatait arra használjuk, hogy hozzájárulásának megfelelően, hírleveleket vagy más anyagokat küldjünk Önnek, adatait mindaddig megőrizzük, amíg hozzájárulását vissza nem vonja.

Hogy kezelik biztonságosan az adatok továbbítását?

A Coloplast és hosting szolgáltatói a világ számos pontján működtetnek szervereket és az Ön információit olyan szervereken kezelhetik, amelyek nem abban az országban találhatók, ahol Ön él. Az adatvédelmi jogszabályok országonként változnak, egyesek több védelmet biztosíthatnak, mint mások. Bárhol kezelik adatait, azokra mindenütt a jelen szabályzatban leírt védelem vonatkozik. A Coloplast kötelező érvényű vállalati szabályokat vezetett be a GDPR 47. cikkének megfelelően, hogy a Coloplast csoporton belül védje a személyes adatokat, és más jogi keretszabályokat is alkalmaz amikor harmadik fél adatfeldolgozókkal való együttműködés során szükséges, úgymint az EU Bizottsága által elfogadott általános adatvédelmi záradékokat vagy az EU-USA Adatvédelmi Pajzsot.

Mik az Ön jogai?

A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg az általunk kezelt adatai vonatkozásában:

-Hozzáférési jog

Joga van hozzáférni az általunk kezelt adataihoz.

-Helyesbítési jog
Joga van helyesbíteni bármilyen pontatlan adatot, amelyet Önnel kapcsolatban kezelünk.

-Törlési jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy adatait töröltesse a megőrzési szabályaink szerinti általános adattörlési határidő lejárta előtt.

-Adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben joga van korlátozni adatai általunk történő kezelését. Ezekben az esetekben - az adattárolástól eltekintve - az ilyen adatokat kizárólag jogi igények kezelése, más természetes személyek jogainak védelme, vagy fontos közérdek céljából vagyunk jogosultak kezelni.

-A hozzájárulás visszavonásához való jog
Bizonyos esetekben a Coloplast kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján gyűjtheti és használhatja személyes adatait. Ilyen esetben, konkrét írásos értesítést fog kapni a Coloplasttól, amelyben további részletek találhatók. Bármikor jogosult ilyen hozzájárulását visszavonni, és a Coloplast ezt követő en megszünteti az ilyen személyes adatok használatát.

-Tiltakozáshoz való jog
Bizonyos esetekben jogában áll tiltakozni adatainak általunk történő kezelése ellen. 

-Adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos esetekben joga van ahhoz, hogy adatait tagolt, széles körben használt formátumban kapja meg, illetve hogy azokat az Ön kérésére harmadik félnek továbbítsuk.

Amennyiben a felsoroltak közül bármely jogát gyakorolni kívánja, küldjön emailt a privacyrequests@coloplast.com címre. Adatainak általunk történő használatára vonatkozó további kéréseket vagy kérdéseket illetően, kérjük, olvassa el a lenti Hogyan lépjen kapcsolatba velünk? részt.

Amennyiben nincs megelégedve személyes adatainak általunk történő kezelésével, panaszt emelhet a Coloplast adatvédelmi tisztviselőjénél. Ön ugyancsak jogosult panaszt emelni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Dániában az illetékes hatóság a Dán Adatvédelmi Ügynökség. Minderről bővebben olvashat hivatalos weboldalunkon, ahol megtalálja az érintettek jogaira vonatkozó útmutatót is.

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk?

Az, Ön adatait használó Coloplast vállalatok az adatkezelők. Kattintson ide, ahol megtalálja a Coloplast vállalatok elérhetőségeit a különböző országokban. Minden olyan Coloplast vállalat képviseletében, amely a GDPR 27. cikke szerint köteles képviselőt kijelölni, a Coloplast A/S jár el.

A Coloplast csoport adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az adatvédelmi tisztviselőnek szóló kérdéseket a következő címre kell továbbítani:

E-mail: dataprotectionoffice@coloplast.com

Coloplast A/S

Holtedam 1, 3050 Humlebaek

Dánia

Attn: Data Protection Officer

Frissítések és jogi információk 

A Coloplast fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot módosítsa. Ezek a változások a közzététellel egy időben válnak hatályossá. Az Ön kényelme érdekében, a nyilatkozat legutóbbi frissítési dátuma a jelen oldal alján található.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatra, a kötelező erejű helyi jogszabályokat kivéve, Dánia jogszabályait kell alkalmazni és azt azok szerint kell értelmezni, és az Dánia bíróságainak hatáskörébe tartozik.

 

Verzió: 2018. május 25.

View desktop version