Close
Find your Coloplast country website

Coloplast – Globalna informacja o ochronie prywatności

Informacje ogólne

W toku prowadzenia swojej międzynarodowej działalności spółka Coloplast A/S, z siedzibą pod adresem Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dania, oraz jej spółki stowarzyszone i podmioty zależne (zwane dalej „Coloplast”) gromadzą i wykorzystują dane osobowe. Aby uzyskać informacje na temat podmiotu Coloplast, który jest odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych w Twoim kraju, zapoznaj się z danymi kontaktowymi poniżej (Kontakt).

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych przez Coloplast obejmuje dane dotyczące pracowników Coloplast, jej klientów, partnerów, pracowników służby zdrowia, użytkowników końcowych, kandydatów do pracy, osób występujących w imieniu wyżej wymienionych oraz wszystkich osób nawiązujących kontakt z Coloplast. Globalna informacja o ochronie prywatności Coloplast dotyczy tego rodzaju gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w ujęciu ogólnym, natomiast Coloplast może sformułować szczególneinformacje dotyczące konkretnych przypadków gromadzenia i wykorzystywania. Coloplast przestrzega stosownychprzepisów dotyczących ochrony danych, w tym Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”).

Celem tej strony jest przedstawienie Ci, jeżeli jesteś osobą, na temat której Coloplast posiada jakiekolwiek dane, łatwo dostępnych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania przez Coloplast Twoich danych osobowych. Klikając poniższe tematy, możesz dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych aspektów postępowania z danymi osobowymi przez Coloplast:

Gdzie gromadzone są informacje?
Close

Gdzie gromadzone są informacje?

Coloplast może gromadzić informacje na Twój temat z różnych źródeł.

  1. Gromadzimy dane na podstawie bezpośrednich kontaktów z Tobą (na przykład w trakcie spotkań albo rozmów telefonicznych)
  2. Gromadzimy dane, gdy odwiedzasz nasze witryny internetowe, prowadzisz z nami korespondencję elektroniczną, korzystasz z naszych formularzy i usług online albo też kontaktujesz się z nami za pomocą mediów społecznościowych oraz za pośrednictwem innych platform
  3. Gromadzimy również dane z innych źródeł (np. od szpitali albo świadczeniodawców świadczeń medycznych, którzy zamawiają dla Ciebie produkty)
Close
Jak przetwarzamy informacje?
Close

Jak przetwarzamy informacje?

Coloplast przetwarza dane osobowe w różnych celach, w zależności od charakteru łączącej nas relacji. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

Rodzaj relacji W jakim celu gromadzimy i wykorzystujemy informacje o Tobie? Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te informacje? Jak długo przechowujemy te informacje? 
Osoby kontaktowe u naszych klientów i partnerów biznesowych (np. pracowników służby zdrowia)   Aby komunikować się i wymieniać produkty i usługi z naszymi klientami i partnerami. Aby wypełnić zobowiązania umowne i realizować nasz uzasadniony interes w komunikowaniu się z klientami i partnerami, por. art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. O ile mamy aktywne relacje z osobą kontaktową. Relację uważa się za aktywną przez pięć lat od ostatniej interakcji z osobą (np. rozmowy telefoniczne, zamówienia, e-maile, listy, wydarzenia). Dane o transakcjach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. 
Aby utrzymać i ulepszać naszą ofertę. Aby realizować nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług i oferty, por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Aby przestrzegać wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa (w przypadku zgłoszonych incydentów). Aby przestrzegać obowiązków prawnych oraz zapewniać wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów, por. art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. O ile jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi zasadami i wymogami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem UE dotyczącym wyrobów medycznych usuwamy informacje o reklamacjach i incydentach po 10 latach od wycofania danego produktu z rynku (tj. co najmniej 10 lat po zaprzestaniu przez Coloplast sprzedaży produktu). W przypadku wyrobów do implantacji okres ten wynosi 15 lat.
Użytkownicy naszych produktów    Aby dostarczać produkty i usługi Aby wypełnić zobowiązania umowne i na podstawie zgody, por. art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane o transakcjach są przechowywane dla celów dokumentacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, np. prawem w zakresie księgowości, podatków czy przedawnienia. Dane dotyczące informacji zdrowotnych będą przetwarzane o ile będzie obowiązywała zgoda użytkownika. Użytkownicy będą okresowo proszeni o ponowną zgodę (zazwyczaj w odstępach 3–5 lat). Dane zostaną usunięte, jeśli użytkownik wycofa zgodę lub nie wyrazi ponownie zgody w odpowiedzi na zapytanie.
Aby zaoferować wsparcie i programy dla klientów Aby wypełnić zobowiązania umowne i na podstawie zgody, por. art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. O ile będzie obowiązywała zgoda użytkownika. Użytkownicy będą okresowo proszeni o ponowną zgodę (zazwyczaj w odstępach 3–5 lat). Dane zostaną usunięte, jeśli użytkownik wycofa zgodę lub nie wyrazi ponownie zgody w odpowiedzi na zapytanie.
Aby utrzymać i ulepszać naszą ofertę. Na podstawie zgody, por. art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. O ile będzie obowiązywała zgoda użytkownika. Użytkownicy będą okresowo proszeni o ponowną zgodę (zazwyczaj w odstępach 3–5 lat). Dane zostaną usunięte, jeśli użytkownik wycofa zgodę lub nie wyrazi ponownie zgody w odpowiedzi na zapytanie. 
Aby przestrzegać wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa (w przypadku zgłoszonych incydentów). Aby przestrzegać obowiązków prawnych oraz zapewniać wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów, por. art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. O ile jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi zasadami i wymogami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem UE dotyczącym wyrobów medycznych usuwamy informacje o reklamacjach i incydentach po 10 latach od wycofania danego produktu z rynku (tj. co najmniej 10 lat po zaprzestaniu przez Coloplast sprzedaży produktu). W przypadku wyrobów do implantacji okres ten wynosi 15 lat.
Ubiegający się o pracę   Aby przetwarzać podania o pracę. Aby ocenić zgłoszeniei ewentualnie podjąć dodatkowe kroki w celu zawarcia umowy o pracę, por. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz naszą politykę prywatności rekrutacji.  
Aby utrzymać i ulepszyć nasze procesy rekrutacyjne. Aby realizować nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszych procesów rekrutacyjnych, por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Aby informować o przyszłych ofertach pracy. Na podstawie zgody kandydatów, którzy zarejestrowali się w celu uzyskania informacji o przyszłych ofertach pracy, por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Odbiorcy biuletynów i materiałów marketingowych  Aby dostarczać biuletyny i materiały marketingowe (broszury itp.). W celu wypełnienia zobowiązań umownych i realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest komunikowanie się z odbiorcami, por. art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO – i w przypadku uzyskania zgody na przesyłanie newsletterów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. O ile odbiorca jest zapisany do otrzymywania materiałów. Dane zostaną usunięte, jeśli odbiorca zrezygnuje z subskrypcji. 
Aby utrzymać i ulepszać naszą ofertę. Aby realizować nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług i oferty, por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Osoby odwiedzające na platformach mediów społecznościowych Aby wprowadzać na rynek produkty i usługi Coloplast oraz komunikować się z obecnymi i potencjalnymi klientami. Obejmuje to śledzenie i analizowanie ruchu w naszych portalach społecznościowych (statystyczne pliki cookie) oraz dostarczanie
Dopasowanych i ukierunkowanych reklam (marketingowe pliki cookie).
Na podstawie zgody na korzystanie z danej platformy mediów społecznościowych i na umieszczanie plików cookie, por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ulepszaniu naszych usług i oferty, por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Posty, komentarze lub polubienia na naszych platformach społecznościowych zostaną usunięte, jeśli zdecydujesz się usunąć je ze swojego profilu. Dane statystyczne nie zawierają danych osobowych. Masz jednak możliwość usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia, w tym statystycznych i marketingowych, co oznacza, że ​​nie będziemy już gromadzić danych za pośrednictwem tych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania plików cookie i wskazówek dotyczących usuwania plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, dostępną tutaj. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez platformy mediów społecznościowych można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności w mediach społecznościowych.
Osoby odwiedzające strony internetowe     Aby umożliwić działanie strony internetowej (niezbędne pliki cookie). Na podstawie zgody na pliki cookie osób odwiedzających stronę internetową, por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz aby realizować nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług i oferty, por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zobacz opcje zgody i szczegóły w oświadczeniu o plikach cookie.    Zobacz szczegóły dotyczące każdego typu plików cookie w oświadczeniu o plikach cookie.   
Aby umożliwić korzystanie z preferencji osób odwiedzających (preferencyjne pliki cookie).
Aby śledzić i analizować ruch na stronach internetowych i portalach społecznościowych (statystyczne pliki cookie).
Aby dostarczać dopasowane i ukierunkowane reklamy (marketingowe pliki cookie).

Jeżeli chciałbyś zamówić usługę, produkt, biuletyn informacyjny albo inne materiały albo też zgłosić swoją kandydaturę w procesie rekrutacji, potrzebujemy pewnych danych osobowych, aby móc obsłużyć Twoje żądanie. Nie masz obowiązku przekazywania tych informacji, ale jeżeli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Coloplast chroni Twoje dane osobowe i umożliwi ich wykorzystywanie tylko we wskazanych celach. Coloplast nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim ani nie będzie wysyłał ich osobom trzecim do wykorzystania przez nie. Coloplast nie korzysta z procesów automatycznego podejmowania decyzji, takich jak profilowanie, które mogłyby mieć na Ciebie bezpośredni wpływ.

Close
Kto zajmuje się danymi?
Close

Kto zajmuje się danymi?

Firma Coloplast jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych powyżej celach. Wszystkie dane osobowe są udostępniane tylko tym osobom, które muszą je znać. W niektórych przypadkach informacje są przechowywane lub obsługiwane przez zewnętrzne podmioty przetwarzające, które pomagają Coloplast świadczyć konkretną usługę, na przykład usługodawców hostingowych albo usługodawców IT, a także firmy rekrutacyjne (w przypadku kandydatów do pracy). Zewnętrzne podmioty przetwarzające będą przetwarzać dane tylko zgodnie z poleceniami Coloplast oraz we wskazanych przez Coloplast celach. Nie będą udostępniać danych innym i usuną dane po zakończeniu realizowanych przez nie zadań.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe zewnętrznym administratorom w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub umownych. Obejmuje to przekazywanie informacji:

  1. firmom logistycznym, gdy potrzebne są informacje do dystrybucji produktów,
  2. władzom lokalnym, gdy należy zgłaszać zwrot kosztów, opłaty, sponsoring lub dotacje (np. dla pracowników służby zdrowia)
  3. płatnikom (szpitalom, ubezpieczycielom, instytucjom publicznym i podobnym podmiotom płacącym za opiekę zdrowotną), gdy płatnik potrzebuje informacji do pokrycia kosztów leczenia

Jeżeli organ władzy państwowej zażąda dostępu do Twoich danych, dokonujemy oceny prawnej takiego żądania, a jeżeli obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ujawnienia takich danych, spełnimy to żądanie. Każdorazowo w przypadku ujawniania Twoich danych poinformujemy Cię o tym zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Close
W jaki sposób dane są bezpiecznie przekazywane?
Close

W jaki sposób dane są bezpiecznie przekazywane?

Coloplast oraz jej usługodawcy hostingowi prowadzą serwery rozlokowane na całym świecie, a Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania. Przepisy dotyczące ochrony danych różnią się w poszczególnych krajach, a niektóre zapewniają większą ochronę niż inne. Niezależnie od tego, gdzie Twoje dane będą przetwarzane, będziemy stosować te same zabezpieczenia opisane w niniejszej polityce. Odpowiedni poziom ochrony jest zapewniony przez wykorzystywanie standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, przyjętych przez UE lub zatwierdzonego przez UE mechanizmu certyfikacji w zakresie ochrony danych (jeśli to konieczne). Więcej informacji na ten temat można uzyskać u inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Coloplast (szczegóły poniżej).

Close
Jakie prawa Ci przysługują?
Close

Jakie prawa Ci przysługują?

Na mocy przepisów RODO przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych, które przetwarzamy:

• Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania dostępu do danych, które przetwarzamy na Twój temat.

• Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania wszelkich nieścisłości danych, które przetwarzamy na Twój temat.

• Prawo do usunięcia danych

W określonych sytuacjach masz prawo do żądania usunięcia swoich danych przed upływem ogólnego terminu na ich usunięcie zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania

W określonych sytuacjach masz prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. W takim przypadku mamy prawo — oprócz przechowywania danych — do przetwarzania takich danych wyłącznie w celu obsługi roszczeń, ochrony praw innych osób fizycznych lub z uwagi na ważny interes publiczny.

• Prawo do wycofania zgody

W niektórych sytuacjach Coloplast może gromadzić albo wykorzystywać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody. W takim przypadku Coloplast przekazała Ci konkretną pisemną informację, w której podano dodatkowe szczegóły. Masz prawo wycofać każdą taką zgodę w dowolnym momencie, a Coloplast zaprzestanie wtedy wykorzystywania tego rodzaju danych osobowych.

• Prawo do sprzeciwu

W określonych sytuacjach masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.

• Prawo do przenoszenia danych

W określonych sytuacjach masz prawo do otrzymania swoich danych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie oraz do ich przesłania osobie trzeciej na Twoje żądanie.

Jeżeli zechcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, wyślij wiadomość e-mail na adres privacyrequests@coloplast.com. W przypadku innych pytań dotyczących wykorzystywania przez nas Twoich danych skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej w części Kontakt.

Jeżeli będziesz niezadowolony ze sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz złożyć skargę do Inspektora ochrony danych Coloplast. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego. W Danii organem właściwym jest Duńska Agencja Ochrony Danych. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej, gdzie znajdują się również wytyczne odnoszące się do praw osób, których dane dotyczą. Możesz uzyskać dostęp do pełnej listy europejskich organów nadzorczych tutaj.

Close
Media społecznościowe
Close

Media społecznościowe

Coloplast i poszczególne media społecznościowe są wspólnymi administratorami danych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Coloplast przestrzega wytycznych europejskich organów nadzorczych dotyczących współadministracji i stara się zapewnić, żebyś podczas odwiedzania naszych stron internetowych w mediach społecznościowych otrzymywał informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Niniejsze powiadomienie stanowi uzupełnienie ogólnej polityki prywatności wydawanej indywidualnie przez media społecznościowe. Zarówno Facebook, jak i LinkedIn opublikowały aneks dotyczący współadministracji, do którego można przejść, klikając tutaj (Facebook lub LinkedIn).

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe za pośrednictwem mediów społecznościowych?

Coloplast wykorzystuje Twoje dane osobowe, takie jak zachowanie (np. na podstawie Twoich polubień, komentarzy lub wizyt) lub inne informacje dostępne w mediach społecznościowych, aby rozwijać, ulepszać i chronić nasze produkty i usługi oraz prowadzić badania i statystyki. Coloplast przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość ulepszania naszych produktów i usług, por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Media społecznościowe gromadzą dane statystyczne dotyczące zachowania osób odwiedzających do własnych celów za pośrednictwem plików cookie i pikseli na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny, który pozostaje aktywny przez określony czas, chyba że zostanie usunięty przed upływem tego okresu. Możesz przeczytać więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez media społecznościowe, zapoznając się z ich polityką prywatności (Facebook lub LinkedIn) i polityką plików cookie (Facebook lub LinkedIn).

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane osobowe?

Coloplast w żadnym momencie nie ujawni osobom trzecim Twoich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Media społecznościowe mogą udostępniać Twoje dane osobowe wewnętrznie, między swoimi spółkami zależnymi, i zewnętrznie, między swoimi partnerami, korzystając z usług analitycznych, reklamodawców, innych osób, partnerów ankietowych oraz badaczy i naukowców. Takie transfery mogą obejmować transfery do krajów spoza UE. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z warunkami korzystania z mediów społecznościowych i polityką prywatności, do których linki znajdują się powyżej.

Jak mogę wykorzystać moje prawa w kontekście mediów społecznościowych?

Ogólna organizacja mediów społecznościowych nakazuje skontaktowanie się z danymi mediami społecznościowymi, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Wynika to z faktu, że tylko media społecznościowe są w stanie podjąć kroki niezbędne do spełnienia większości Twoich próśb. Jeśli jednak uważasz, że Coloplast jest w stanie spełnić Twoją prośbę, nie wahaj się z nami skontaktować.

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz skorzystać ze swoich praw, zmieniając swoje ustawienia prywatne (link) lub konfigurując swoje preferencje(link), aby mieć wpływ na sposób gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania i korzystania z serwisu Facebook. Jeśli jesteś użytkownikiem LinkedIn, kliknij tutaj (link), aby zmienić ustawienia lub tutaj (link), aby skorzystać ze swoich praw.

Close
Kontakt
Close

Kontakt

Spółki z grupy Coloplast wykorzystujące Twoje dane osobowe są administratorami danych. Kliknij tutaj, aby poznać dane kontaktowe spółek z grupy Coloplast w różnych krajach. Coloplast A/S działa jako przedstawiciel wszystkich spółek z grupy Coloplast, które muszą wyznaczyć przedstawiciela zgodnie z art. 27 RODO.

Coloplast powołała Inspektora ochrony danych dla swojej grupy. Zapytania można kierować do Inspektora ochrony danych na adres:

E-mail: dataprotectionoffice@coloplast.com

Coloplast A/S

Holtedam 1, 3050 Humlebaek

Dania

Do wiadomości: Data Protection Officer [Inspektora ochrony danych]

Close
Aktualizacje oraz informacja prawna
Close

Aktualizacje oraz informacja prawna

Coloplast zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. Dla Twojej wygody, na dole strony zamieszczamy datę wprowadzenia ostatnich zmian.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego, podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Danii, a sądami właściwymi będą sądy duńskie.

Wersja: 12 luty 2021

Close
View desktop version