Close
Find your Coloplast country website

Powiadomienie o zasadach ochrony prywatności na platformie Showpad

Choose language

English

 

German

 

Spanish

 

French

 

Italian

 

Japanese

 

Korean

 

Polish

Powiadomienie o zasadach ochrony prywatności na platformie Showpad

 

Firma Coloplast używa platformy Showpad do udostępniania treści stronom trzecim. Lokalna firma Coloplast, z którą użytkownik wchodzi w interakcję i której treści otrzymuje za pośrednictwem platformy Showpad („Coloplast”), jest w tym zakresie administratorem danych. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegóły i dane kontaktowe lokalnej jednostki Coloplast w swoim kraju.

Korzystając z platformy do udostępniania treści Showpad, firma Coloplast przetwarza dane osobowe dotyczące odbiorców treści. Informacje te obejmują dane kontaktowe odbiorcy (imię i nazwisko oraz adres e-mail), treści udostępniane odbiorcy, datę i godzinę udostępnienia treści oraz interakcje odbiorcy z treściami (kliknięcia, pobieranie, udostępnianie i czas poświęcony na przeglądanie treści) („Informacje o odbiorcy”). Coloplast przetwarza Informacje o odbiorcy w celu realizacji uzasadnionych interesów związanych z umożliwieniem bezpiecznego i inteligentnego udostępniania treści, oferowaniem spersonalizowanej interakcji z odbiorcami treści, a także w celu uzyskania wiedzy na temat możliwości doskonalenia treści i sposobów interakcji z odbiorcami. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes, por. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO), tam gdzie ma to zastosowanie; w innych przypadkach jest nią zgoda wymagana na mocy prawa lokalnego.

Pracownicy Coloplast będą przetwarzać Informacje o odbiorcy wyłącznie w określonych celach. Coloplast korzysta z zewnętrznych platform do przechowywania danych i może angażować w ich przetwarzanie strony trzecie (np. firmy konsultingowe do analizy danych). Takie przypadki wiążą się z przekazaniem danych osobom trzecim, działającym na zlecenie Coloplast wyłącznie w określonych celach. Dane mogą być gromadzone i przetwarzane w sieci Coloplast, co może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach odpowiedni poziom ochrony zostanie zapewniony przez strony trzecie podlegające standardowym klauzulom umownym dotyczącym ochrony danych przyjętym przez UE lub zatwierdzonemu przez UE mechanizmowi certyfikacji w zakresie ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u inspektora danych osobowych z Coloplast.

 

Informacje o odbiorcy zostaną automatycznie usunięte po 5 latach braku aktywności (braku interakcji użytkownika na platformie Showpad). W każdej chwili użytkownik może wnioskować o: a. Dostęp do swoich danych, b. Sprostowanie lub usunięcie swoich danych, c. Ograniczenie przetwarzania swoich danych, d. Otrzymanie swoich danych w formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego (przenoszenie danych), oraz e. Wycofanie zgody na przetwarzanie swoich danych udzielonej Coloplast.

 

Informacje o tym, jak korzystać z przysługujących praw, jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych z Coloplast oraz bardziej szczegółowy opis sposobów, w jaki Coloplast przetwarza i chroni dane osobowe, znajdują się w Globalnym powiadomieniu o zasadach ochrony prywatności w Coloplast.

 

 

View desktop version